ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต (IPL)

Internet Public Library (IPL) 

ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต หรือ เรียกสั้นๆ ว่า  IPL เป็นห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกสร้างขึ้นโดยการร่วมกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมิชิแกน จำนวน 35 คน  ซึ่งมาจากห้องสมุดและสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นนักทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทั้งผู้ทดสอบระบบ และโปรแกรมเมอร์  IPL version แรกได้เปิดตัวในวันที่ 17 มีนาคม 1995  จนถึง วันที่ 27 เมษายน 2009 และได้เริ่มพัฒนา IPL version 2 ขึ้นในช่วง วันที่ 16 มิถุนายน 2008  เมื่อพัฒนา IPL version 2 ให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการมากขึ้น กลุ่มผู้พัฒนาห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต หรือ IPL จึงตัดสินใจทำการปิดตัว IPL version แรก ลงใน วันที่ 27 เมษายน 2009  พร้อมกับเปิดตัว IPL version 2 เป็นต้นมา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต หรือ Internet Public Library (IPL)  

ตอนที่ 1

  ประวัติความเป็นมา (History)

ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ซึ่งเป็นห้องเรียนของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน Joe Janes อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เห็นว่าถ้านักสารสนเทศสามารถสร้างห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้คงจะมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ในห้องเรียนได้มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (JD) สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการ บรรณารักษ์รุ่นใหม่ และพนักงานตำแหน่งอื่นๆ ที่ทำงานในห้องสมุด โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในขณะที่เจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนก็จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม องค์กรมีความคุ้นเคยกับบรรณารักษ์ในห้องสมุดประชาชน  นักศึกษาจะเป็นคนพิจารณาว่าควรจะมีทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้าง และจะให้บริการอะไรบ้าง

IPL ได้มีแนวคิดหลัก 2 ประการ ประกอบด้วย ดังนี้

1) เพื่อถามประเด็นที่น่าสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงห้องสมุด บรรณารักษ์ และการให้บริการสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย

2) การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสิ่งต่างๆ ที่เรียกว่า ห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IPL)

ซึ่งมีนักศึกษาจำนวนมากที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ IPL มีนักศึกษาจำนวน 35 คนที่ถูกเลือกให้เข้ามาเรียน เริ่มวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1995 กลุ่มนักศึกษาที่ริเริ่มทำห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IPL) มาจากห้องสมุดและสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มีเพียงนักศึกษาสองคนที่มาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้ทำการประชุมกันอย่างเข้มข้นแบบหามรุ่งหามค่ำเพื่อพัฒนาระบบงานให้ออกมาดีที่สุด หลังจากนั้นเป็นเวลา 70 วัน IPL ได้เปิดตัวในวันที่ 17 มีนาคม 1995

รายวิชานี้ได้เปิดสอนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาซึ่งนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้พัฒนาและเพิ่มเติมทรัพยากรสารสนเทศให้มีความหลากหลาย ต่อมา Janes ได้ลาออกจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในปี 1998 ห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IPL) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การนำของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ David Carter หลักสูตรห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทำการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวน 3 หน่วยกิต ทำให้นักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นนักทรัพยากรสารสนเทศ รายการอ้างอิง เป็นผู้ทดสอบระบบ และโปรแกรมเมอร์

ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ของ ipl2/IPL (Timeline of  ipl2/IPL History)

          IPL รุ่นแรกระยะเวลาการสร้างขึ้นนั้น ได้ครบรอบ 10 ปี ในปี 2005 และกำหนดเวลาในการพัฒนารุ่นที่มีการโต้ตอบมากกว่าเดิมขึ้นโดยได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2008 โดย IPL ตัดสินใจที่จะหยุดการปรับปรุงระยะเวลาการปฏิสัมพันธ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2009

วิสัยทัศน์  (Vision)

ipl2 จะเปลี่ยนรูปแบบและมีบทบาทการพัฒนาห้องสมุดโดยตรงในโลกดิจิตอลมากขึ้นในขณะที่ทำงานก็จะกลายเป็นห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับการศึกษาของการบริการข้อมูลและเทคโนโลยี

  เจ้าหน้าที่ ipl2 คณาจารย์และอาสาสมัครจะมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ :

1. สร้างและสนับสนุนการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่สำหรับนักเรียนและอาสาสมัคร

2. การบริการงานวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นที่สำหรับทดสอบอุปกรณ์เทคโนโลยี

3. การให้บริการสาธารณะโดยการหาผลของการสืบค้น การประเมินผล การคัดเลือก, การจัดการ, การอธิบายและการสร้างแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น

4. การติดต่อกับสมาชิกของสาธารณะไปยังแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นผ่านบริการตอบคำถามของ IPL

 

Advertisements

เกี่ยวกับ tayada
single

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: