ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต (IPL)

ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต หรือ Internet Public Library (IPL) 

ติดตามห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต  (IPL) ตอนที่ 2 เป็นพันธกิจหน้าที่ของห้องสมุด IPL ที่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงร่วมมือกันในการทำห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต  (IPL) ขึ้นมาอย่างเข้มแข็งค่ะ ถ้าหากห้องสมุดในประเทศไทยเราจะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเว็บไซต์ห้องสมุด เช่นห้องสมุดดิจิทัล โดยการทำความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ก็อาจจะประสบผลสำเร็จที่ดีได้นะคะ

ตอนที่ 2

  พันธกิจ (Mission)

ห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่

  • สนับสนุนการเรียนการสอน
  • สนับสนุนการทำวิจัยของคณะ
  • ให้บริการสารสนเทศแก่ประชาชน

สำหรับภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเสมือนห้องแล็บที่ให้บริการแก่นักศึกษากว่าพันคนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นวิชาอ้างอิงของมหาวิทยาลัยมิชิแกน แมรี่แลนด์ วอชิงตัน ซีราคิวส์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับบริการของห้องสมุด

ประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของนักทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงดิจิตอล อีกทั้งยัง ยังเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการเพิ่มเติมในการสร้างทรัพยากรสารสนเทศแบบดิจิตอล การออกแบบอินเตอร์เฟส ทดสอบการใช้งาน การจัดการฐานข้อมูล และกาบริหารงานห้องสมุด โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงที่ถือเป็นองค์ประกอบของการเรียน ที่ถือว่าห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะสามารถฝึกประสบการณ์ได้ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติงานจริงและผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีที่ร่วมงานสัมมนา ทำให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

          ipl2 เป็นชุมชนข้อมูลระดับโลกที่ให้โอกาสการเรียนรู้และอาสาสมัครในการให้บริการสำหรับห้องสมุดและนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญให้ความร่วมมือ ด้านข้อมูลงานวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบริการในห้องสมุดผ่านการรวบรวมจัดหาสารสนเทศให้มีความน่าเชื่อถือ, รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและให้คำแนะนำข้อมูลความรู้สำหรับประชาชน

Read more of this post

Advertisements

ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต (IPL)

Internet Public Library (IPL) 

ห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต หรือ เรียกสั้นๆ ว่า  IPL เป็นห้องสมุดประชาชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกสร้างขึ้นโดยการร่วมกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมิชิแกน จำนวน 35 คน  ซึ่งมาจากห้องสมุดและสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นนักทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทั้งผู้ทดสอบระบบ และโปรแกรมเมอร์  IPL version แรกได้เปิดตัวในวันที่ 17 มีนาคม 1995  จนถึง วันที่ 27 เมษายน 2009 และได้เริ่มพัฒนา IPL version 2 ขึ้นในช่วง วันที่ 16 มิถุนายน 2008  เมื่อพัฒนา IPL version 2 ให้มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการมากขึ้น กลุ่มผู้พัฒนาห้องสมุดประชาชนบนอินเตอร์เน็ต หรือ IPL จึงตัดสินใจทำการปิดตัว IPL version แรก ลงใน วันที่ 27 เมษายน 2009  พร้อมกับเปิดตัว IPL version 2 เป็นต้นมา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

Read more of this post

อบรมการใช้ Social Media

เรื่อง การอบรม การใช้ Social Media เพื่อปฏิบัติงานในห้องสมุด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553  ที่ผ่านมาได้มีการอบรม การใช้ Social Media เพื่อปฏิบัติงานในห้องสมุด ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้รู้จักเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ความรู้กินได้ คือ

www.kindaiproject.net 

และเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมไปถึงการนำเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น

www.facebook.com/kindaiproject

 www.twitter.com/kindaiproject 

เพื่อนำไปใช้กับส่วนงานต่างๆ ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มีคนรู้จัก”ศูนย์ความรู้กินได้” ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

[บรรยาการศการฝึกอบรม ในห้องทำงานบรรณารักษ์]

เพื่อนๆ อย่าลืมเข้ามา Add เป็นเพื่อนกับ facebook/kindaiproject และ twitter/kindaiproject และ http://www.kindaiproject.net กันเยอะๆ นะค่ะทางห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลฯ จะคอยอัพเดทข่าวสารใหม่ให้ได้รับทราบข่าวต่างๆตลอดทุกวันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องสมุด หรือ หนังสือมาใหม่ หนังสือแนะนำ หนังสือน่าอ่าน รวมไปถึงการจัดนิทรรศการดีๆ และยังมีวัสดุท้องถิ่น สำหรับคนที่สนใจจะนำวัสดุท้องถิ่นของประเทศไทยเราที่มีไปใช้ทำสิ่งของต่างๆ ได้สนใจเข้าไปเยี่ยมชมที่ศูนย์”ความรู้กินได้”ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลฯ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ 09.00 – 20.00 น.

วันเสาร์   – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ 09.00 – 18.00 น.

โทร. 0 4524 2537

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ปรับปรุงใหม่

ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่แล้ว ถ้าเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เคยแวะเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ล่ะก็จะต้องแวะไปเยี่ยมชมและใช้บริการนะค่ะ  ตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วดูสวยงามน่าเข้าไปใช้มากมายค่ะ หนังสือใหม่ๆ สื่อมัลติมีเดีย  อินเทอร์เนต ใช้ Wi-Fi มีห้องอบรม ห้องประชุม ห้องเรียนรู้ให้ขอเข้าใช้บริการได้ สำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพไปถ่ายรูปได้ค่ะ รับรองว่าสวยจริงๆ ค่ะ คอนเฟรม เคยเอารูปภาพตอนที่เพิ่งปรับปรุงห้องสมุดเสร็จใหม่ๆ ยังไม่มีหนังสือเลย กลับมาครั้งนี้ก็เลยจะนำภาพที่มีชีวิต ชีวามาให้เพื่อนๆ ได้ชมกันค่ะ

คลิกดูภาพ ด้านล่างนี้

Read more of this post

UBonrachatani Pub Library

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี (โครงการศูยน์ความรู้กินได้)

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทำความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นห้องสมุดต้นแบบ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์ความรู้กินได้” เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชนอำเภอ อื่นๆ นำไปพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพ บรรยากาศดี การบริการดี สื่อต่างๆ ภายในห้องสมุดดีและมีคุณภาพ ซึ่งห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 นี้ ขอชวนเชิญชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านหรือท่านอื่นๆ ที่แวะไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีก็เชิญแวะไปเยี่ยมชมได้ทุกวันค่ะ เปิดใช้บริการ และสมัครสมาชิกห้องสมุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 53 เป็นต้นไปนะค่ะ  ห้องสมุดรูปแบบใหม่จะมีบริการที่หลากหลายและแตกต่างจากเดิม ดังนี้ค่ะ

มีรูปภาพ คลิกด้านล่างนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more of this post

ทัวร์ห้องสมุด

ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 10 กรกฏาคม 2552  มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นให้การต้อนรับดีมากค่ะ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนใต้ จำนวน 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ สุรินทร์  บุรีรัมย์  ยโสธร มุกดาหาร นครพนม และประเทศในอินโดจีน คือ ลาว กัมพูชา  และเวียดนาม ในทุกสาขาวิชา นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำในเรื่อง บุคคลสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

มีรูปให้ดูด้วยค่ะ  คลิก

Read more of this post